You are currently viewing 5 možností pre krátkodobé investovanie v roku 2024

5 možností pre krátkodobé investovanie v roku 2024

Krátkodobé investovanie si vzhľadom na vysokú mieru inflácie získava čoraz viacej priaznivcov. V dnešnej dobe nám trh ponúka rôzne možnosti krátkodobého uloženia peňazí na obdobie do 3-5 rokov. V dnešnom článku ti prinášam pár možností, ktoré vieš využiť na krátkodobé uloženie voľného cash-u. Každá z možností ma svoje pre a aj svoje proti, posnažím sa to zhrnúť do zrozumiteľnej reči. Líšia sa najmä likviditou, čiže časom, za ktorý sa reálne k peniazom vieš dostať. Úvod by sme mali, tak poďme na konkrétne možnosti:

ETF peňažného trhu

Jedná sa o investovanie do ETF kopírujúceho tzv. €STR. Toto ETF odzrkadľuje úrokové sadzby, za ktoré si banky poskytujú krátkodobé pôžičky na noc (overnight úložky) na medzibankovom trhu. Jedná sa konkrétne o Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF. Aktuálne podľa úrokovej sadzby €STR má predpoklad zarábať 3.9% p.a. s nízkou volatilitou. Viac sa o tejto sadzbe vieš dočítať TU.

Keďže sa jedná o ETF, vieš uplatniť časový test a tým pádom je tvoja investícia po roku oslobodená od platenia daní. Kým sa úroky budú držať na hodnotách kde sú, bude to zaujímavá voľba zhodnotenia peňazí, kde sa úrok pripisuje každý deň, čím vzniká zložené úročenie. Jedným z rizík je úrokové riziko. Ak ECB začne znižovať úroky, bude výnos klesať. Keďže je veľmi malá šanca, že z aktuálnej hodnoty skočíme na hodnoty z pred 2-3 rokov, znižovanie bude postupné a plynulé. Investícia nemá minimálny vklad.

Termínovaný vklad

Jeden z najatraktívnejších termínovaných vkladov na našom trhu je od J&T banky, ktorá ponúka rôzne doby uloženia peňazí. Najatraktívnejšie sú práve 1-5 ročné „termíňáky“ v závislosti od tvojej potreby, ktoré sú od 3.9 % p.a. do 4 % p.a. pred zdanením.
Periodicita pripisovania úrokov je pri splatnosti ročne. Možnosť voľby jednoduchého úročenia (úroky sa nestávajú súčasťou istiny vkladu) alebo zloženého úročenia (úroky sa stávajú súčasťou istiny po uplynutí každého roka trvania vkladu). Jedná sa o veľmi konzervatívnu investíciu, minimálny vklad pre nových klientov banky je 10.000 € a pre aktuálnych (ktorí majú aspoň 10.000€ na účte v J&T) je 3.000 €. Samozrejme jedná sa o bežný bankový produkt, s ktorým je spojené zdaňovanie výnosov, čiže treba rátať so zrážkovou daňou 19%. V jednoduchosti môžeme hovoriť o približne 3.24% p.a. očistené o daň zo zisku. Vedenie účtu je bezplatné.

Vkladový účet s výpovednou lehotou

Pri J&T banke ešte ostaneme, lebo ponúka zaujímavú možnosť vo forme vkladového účtu s výpovednou lehotou. Z nášho pohľadu najvýhodnejšie vychádza práve 14- dňová výpovedná lehota s úrokom 3.5 % p.a. (2.835 % p.a. po zdanení). Úrok sa pripisuje na konci kalendárneho mesiaca na mesačnej báze. Rovnaká je možnosť zvoliť jednoduché (zisk sa ti zasiela na osobný účet) alebo zložené úročenie (zisk sa ti pripisuje ku vkladu) ako v prípade termínovaného vkladu. Vieš si to predstaviť ako akumulačnú a distribučnú dividendu. Rovnako sa uplatňujú aj podmienky minimálneho vkladu, kde ak vklad klesne pod minimálnu výšku vkladu, prestane sa vklad úročiť. Výpovedná doba je teda 14-dní, čiže s vkladom je možné disponovať po uplynutí 14 dní od doručenia výpovede. Vklad je možné vypovedať celý alebo jeho časť. Úrok sa ti pripisuje už zdanený, takže ti z toho neplynie daňová povinnosť.

Bankový sporiaci účet

Na poli bankových sporiacich účtov vychádza aktuálne najvýhodnejšie Fio banka s ich 3.0% p.a. úrokom. Jedná sa o naozaj jednoduchý vysoko likvidný produkt, kde sa peniaze na sporiacom účte zhodnocujú každý mesiac už očistené o daň, po zdanení to teda vychádza 2.43% p.a. Vedenie účtu je rovnako zadarmo a zo sporiaceho účtu vieš vyberať peniaze 4x do mesiaca, čo je dostatočné.

ETF kopírujúce dlhopisy

 Na záver sa pozrieme na ETF Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc, ktoré sa zameriava na špecifickú kategóriu dlhopisov, konkrétne na krátkodobé americké štátne dlhopisy. Označenie „0-1 rok“ znamená, že dlhopisy zahrnuté do portfólia fondu majú splatnosť od nula do jedného roka. Investori do tohto ETF v podstate kupujú akcie, ktoré predstavujú pomerný podiel na podkladovom portfóliu krátkodobých štátnych dlhopisov USA. Cieľom je poskytnúť investorom expozíciu voči výkonnosti týchto dlhopisov a zároveň minimalizovať menové riziko pre investorov so sídlom v eurách prostredníctvom hedžingu. Ako každá investícia, aj táto je spojená s rizikami vrátane úrokového rizika, úverového rizika a trhového rizika, a preto je dôležité, aby si investori pred investovaním pozorne preštudovali prospekt fondu a pochopili jeho ciele. Aktuálny predpoklad môže byť okolo 3.0% p.a. Ako pri všetkých ETF, aj tu platí ročný časový test. Následne je investícia oslobodená od platenia daní. 

Pár slov k mechanizmu ocenovania dlhopisov. Ak budú úrokové sadzby naďalej rásť, ceny už nakúpených dlhopisov budú klesať. Je to logické. Inverziu vzťahov možno vysvetliť tak, že pri zvýšení úrokovej sadzby majú novo emitované dlhopisy vyšší výnos, a preto, aby už nakúpené dlhopisy držali krok s novými, musí klesať ich hodnota.

Ďaľsie informácie o krátkodobom, ale aj dlhodobom investovaní sa môžeš dozvedieť osobne od nás TU.