Inflačná kalkulačka

To podstatné v skratke
Inflácia znamená:
  • Ceny v krajine alebo menovej oblasti rastú. Za rovnaké peniaze si teda môžeš kúpiť menej, peniaze majú menšiu hodnotu.
  • Miera inflácie je určená kupujúcimi na základe cien obľúbených produktov. Následne sa porovnajú náklady na tento nákupný košík medziročne a medzimesačne.
  • Cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) je inflácia na úrovni 2 percent ročne. V súčasnosti je však na Slovensku oveľa vyššia: nad hranicou 14 percent. (09/2022)
  • Inflačná kalkulačka ti ukáže, o koľko klesá tvoja kúpna sila v priebehu času.
  • So samotnou infláciou nič neurobíš. Môžeš si však vypočítať, ako to ovplyvní tvoj každodenný život a prijať protiopatrenia.
  • Všetky potrebné aktuálne informácie o inflácii sa dozvieš na webovej stránke Národnej Banky Slovenska v sekcii infácia: https://nbs.sk/inflacia/
  • Jedna z najosvedčenejších možností ako zmierniť alebo poraziť dopady inflácie je investovanie. Viac informácií o možnosti investovania sa dozvieš TU.