Vnútorná hodnota akcie kalkulačka

Základnou funkciou fundamentálnej analýzy je nájdenie vnútornej hodnoty akcie. Táto analýza nám tak oznamuje, či je akcia podhodnotená, nadhodnotená alebo správne ocenená. Vnútornú hodnotu možno definovať ako imaginárnu hodnotu akcie, ktorú má každý investor rozdielnu. Táto hodnota tak reflektuje všetky významné firemné charakteristiky a zároveň výnosové príležitosti a perspektívy firmy do budúcnosti. Určiť presnú hodnotu, kedy sa akciu oplatí kúpiť je skôr alchýmia ako exaktná veda. Dôvod? Väčšina vstupov vo výpočte pochádza z budúcich predpokladov a každý investor si musí nastaviť vstupy podľa svojich preferencií. Pasívneinvestovanie.sk prináša ako prvý na Slovensku kalkulačku, ktorá pomáha určiť investorovi jeho vnútornú hodnotu akcie – kľúčovú informáciu pred nákupom/predajom akcie.

  • Ako príklad vo výpočtoch som použil spoločnosť Apple (AAPL). Pre výpočet vnútornej hodnoty inej akcie je potrebné použiť údaje danej spoločnosti.
  • Výsledná vypočítaná hodnota aj všetky vstupy sú uvádzané v amerických dolároch ($).
  • Tento výpočet slúži výlučne na edukatívne účely. Nejedná sa o žiadne investičné odporúčanie. Kalkulačka je skôr jednoduchá až elementárna, nezahŕňa všetky možné aspekty, ako price to book ratio (P/B), price to sales ratio (P/S), vedenie firmy atď., a preto by mala slúžiť len ako entry point k tejto problematike. 

Free Cash  Flow/Share – aktuálna hodnota

Voľný peňažný tok na akciu (FCF) je mierou finančnej flexibility spoločnosti, ktorá sa určuje vydelením voľného peňažného toku celkovým počtom akcií v obehu. Túto hodnotu nájdete napríklad TU.

free cash flow/share

Price to Earnings Ratio

(PE Ratio) sa vypočíta ako cena akcií / výnos z akcie EPS (ttm). Táto metrika sa považuje za metriku hodnotenia, ktorá potvrdzuje, či zisky spoločnosti odôvodňujú cenu akcií. Optimálny pomer PE nie je nevyhnutne potrebný, pretože rôzne odvetvia budú mať rôzne rozsahy pomerov PE. Z tohto dôvodu je PE Ratio skvelé hodnotiť z relatívneho hľadiska s inými podobnými spoločnosťami. Následne sa vypočítava Terminal Value (TV), hodnota aktíva po predpovedanom období, kedy je možné odhadnúť budúce peňažné toky. Túto hodnotu nájdete napríklad TU. V mojom príklade som použil konzervatívnejšiu hodnotu 20 a pri výpočte TV som počítal s obdobím 10 rokov.

PE Ratio

Discount Rate

Veľmi zjednotušene sa jedná o očakávaný výnos z akcie, ktorý považujeme za primeraný. je  to úroková sadzba používaná na určenie súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov v analýze diskontovaných peňažných tokov (DCF). Ja používam vo výpočte priemernú hodnotu 10%. Čím vyššiu Discount Rate si určíte, tým bude náročnejšie nájsť akciu za požadovanú vnútornú hodnotu.

Discount Rate

Growth Rate

Tempo rastu hodnoty akcie meria jej zmenu hodnoty počas daného obdobia (mesiac, štvrťrok, rok). Veľmi všeobecne sa vyjadruje v percentách. Pre výpočet potrebujeme odhadnúť predpokladaný rast najbližších 5 rokov a následne rast od 5 do 10 rokov. Keďže  firmy rastú rýchlejšie na začiatku a následne sa ich rast spomaľuje, ja som pre výpočet použil hodnoty 10% a 8%. Túto hodnotu môžete odhadnúť napríklad TU.

Záver: 

Dňa 28/10/2022 sa akcie Apple obchodovali za hodnotu 156,10 USD. Podľa mojich kritérií je vnútorná hodnota akcie spoločnosti  Apple 167,93 USD. Podľa analýzy je teda pre mňa ako investora akcia Apple aktuálne mierne podhodnotená.

apple na burze

Disclaimer: Je dôležité poznamenať, že pri výbere akcií do ktorých chcete investovať, by ste si mali urobiť vlastný prieskum, prípadne sa poradiť s finančným poradcom. Táto kalkulačka bola vytvorená len na vzdelávacie účely. Nejedná sa o žiadne investičné odporúčanie.