Vnútorná hodnota akcie kalkulačka

Fundamentálna akciová analýza

Základnou funkciou fundamentálnej analýzy je nájdenie vnútornej hodnoty akcie (Intrinsic Value) resp. férovej ceny za akciu (Fair Value). Táto analýza nám tak oznamuje, či je akcia podhodnotená, nadhodnotená alebo správne ocenená. Vnútornú hodnotu možno definovať ako imaginárnu hodnotu akcie, ktorú má každý investor rozdielnu. Táto hodnota tak reflektuje všetky významné firemné charakteristiky a zároveň výnosové príležitosti a perspektívy firmy do budúcnosti. Určiť presnú hodnotu, kedy sa akciu oplatí kúpiť je skôr alchýmia ako exaktná veda. Dôvod? Väčšina vstupov vo výpočte pochádza z budúcich predpokladov a každý investor si musí nastaviť vstupy podľa svojich preferencií. Pasívneinvestovanie.sk prináša ako prvý na Slovensku kalkulačku, ktorá pomáha určiť investorovi jeho vnútornú hodnotu akcie – kľúčovú informáciu pred nákupom/predajom akcie.

  • Ako príklad vo výpočtoch som použil spoločnosť Apple (AAPL). Pre výpočet vnútornej hodnoty inej akcie je potrebné použiť údaje danej spoločnosti.
  • Výsledná vypočítaná hodnota aj všetky vstupy sú uvádzané v amerických dolároch ($).
  • Tento výpočet slúži výlučne na edukatívne účely. Nejedná sa o žiadne investičné odporúčanie. Kalkulačka je skôr jednoduchá až elementárna, nezahŕňa všetky možné aspekty, ako price to book ratio (P/B), price to sales ratio (P/S), vedenie firmy atď., a preto by mala slúžiť len ako entry point k tejto problematike. 

Free Cash  Flow/Share – aktuálna hodnota

Voľný peňažný tok na akciu (FCF) je mierou finančnej flexibility spoločnosti, ktorá sa určuje vydelením voľného peňažného toku celkovým počtom akcií v obehu. Túto hodnotu nájdete napríklad TU. Poznámka: Kalkulačka nefunguje správne pri záporných hodnotách FCF/Share. 

free cash flow/share

 Terminal Growth Rate

Žiadna spoločnosť nemôže rásť rýchlym tempom do nekonečna. Konečná miera rastu predstavuje predpoklad, že spoločnosť bude pokračovať v raste (alebo klesaní) stabilným, konštantným tempom až do večnosti, po predpokladaných rokoch rastu. Konečná miera rastu spoločnosti sa zvyčajne môže pohybovať medzi historickou mierou inflácie 2 – 3 % a priemernou mierou rastu HDP 4 – 5 %. Ak tempo rastu perpetuity presiahne 5 %, v podstate sa predpokladá, že očakávaný rast spoločnosti navždy predbehne rast ekonomiky.

Discount Rate

Veľmi zjednotušene sa jedná o očakávaný výnos z akcie, ktorý považujeme za primeraný. je  to úroková sadzba používaná na určenie súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov v analýze diskontovaných peňažných tokov (DCF). Čím vyššiu Discount Rate si určíte, tým bude náročnejšie nájsť akciu za požadovanú vnútornú hodnotu. Diskontná sadzba sa zvyčajne počíta pomocou CAPM (model oceňovania kapitálových aktív). Môže sa však považovať aj za požadovanú sadzbu individuálneho investora. To znamená, že mnohí investori používajú diskontnú sadzbu ako mieru návratnosti, ktorú chcú zarobiť z akcií. Povedzme napríklad, že chcete ročnú mieru návratnosti 12 %, potom ju môžete použiť ako diskontnú sadzbu.

Discount Rate

Growth Rate

Tempo rastu hodnoty akcie meria jej zmenu hodnoty počas daného obdobia (mesiac, štvrťrok, rok). Veľmi všeobecne sa vyjadruje v percentách. Pre výpočet potrebujeme odhadnúť predpokladaný rast na najbližších 1 až 10 rokov. Keďže  firmy rastú rýchlejšie na začiatku a následne sa ich rast spomaľuje, ja som pre výpočet použil hodnoty 10%. Túto hodnotu môžete odhadnúť napríklad TU.

Záver: 

Dňa 28/12/2022 sa akcie Apple obchodovali za hodnotu 130,03 USD. Podľa mojich kritérií je vnútorná hodnota akcie spoločnosti  Apple 121,81 USD. Po odpočítaní margin of safety 109.63 USD. Podľa analýzy je teda pre mňa ako investora akcia Apple aktuálne v pásme +-10% MOS.

FAIR VALUE CALCULATOR

Fundamentálna analýza podľa mojich kritérií.

Príklady z historických dát: 

Hodnoty: Discount rate = 12% ; Growth Rate = 10% ; Over the next (Years) = 10 ; Terminal growth rate = 3% ; Margin of safety = 10% (Apple)

Hodnoty: Discount rate = 8% ; Growth Rate = 3% ; Over the next (Years) = 10 ; Terminal growth rate = 3% ; Margin of safety = 10% (JNJ)

Hodnoty: Discount rate = 8% ; Growth Rate = 5% ; Over the next (Years) = 10 ; Terminal growth rate = 3% ; Margin of safety = 10% (Berkshire)

Hodnoty: Discount rate = 10% ; Growth Rate = 12% ; Over the next (Years) = 10 ; Terminal growth rate = 3% ; Margin of safety = 10% (Alphabet)

Príklady vhodných fundamentov na nakúp v čase:

GOOGL (12/2022)

AAPL (9/2019)

Disclaimer: Je dôležité poznamenať, že pri výbere akcií do ktorých chcete investovať, by ste si mali urobiť vlastný prieskum, prípadne sa poradiť s finančným poradcom. Táto kalkulačka bola vytvorená len na vzdelávacie účely. Nejedná sa o žiadne investičné odporúčanie.