Najlepšia investičná kalkulačka zloženého úročenia na slovensku

 
Investičná kalkulačka zloženého úročenie bez ružových okuliarov zohľadňujúca efekt poplatkov. Zložené úročenie je skvelá vec dovtedy, pokým ti ho nezruinujú aj zdanlivo nízke poplatky.

Slovenské weby ponúkajúce investičnú kalkulačku pre zložené úročenie úplne ignorujú vo svojich výpočtoch poplatky (prečo asi). Napríklad najznámejšia investičná kalkulačka podľa Google vyhľadávača na Finančnýkompas.sk mi pripadá ako semestrálna práca nejakého študenta. (UPDATE 21.09.2022 finančný kompas zobral moju kritiku vážne a kalkulačku vylepšil o rôzne poplatky – tlieskam. Bohužiaľ výpočty sú chybné, snáď to čoskoro opravia).Preto ti odporúčam pri rozhodovaní používať našu kalkulačku s poplatkami, a teda pohľad na zhodnocovanie bez pomyselných ružových okuliarov. Navyše naša kalkulačka nepočíta len poplatky, ale efekt poplatkov. Zjednodušene by sa dalo povedať, že efekt poplatkov je súčet poplatkov + čo mohli poplatky zarobiť, keby neboli neefektívne minuté. Tento výsledok Ti dáva oveľa reálnejší pohľad na Tvoju investíciu, ako keby sme počítali len poplatky. Zároveň sme možno jediní, kto sa tejto téme verejne venuje.

Tu si môžeš overiť, či je tvoj produkt lacný, priemerný alebo drahý. Výsledné hodnotenie je zobrazené ako percentuálny podiel toho, koľko ťa efekt poplatkov bude stáť v porovnaní so sumou, ktorú by si získal bez nutnosti platenia poplatkov. Pri ETFkách môžeš spokojne všetko nad 5 percent považovať za drahšie riešenie ako v súčastnosti ponúka slovenský trh. Tejto problematike sa detailne venujem aj v blogu, kde znalosť dopadu poplatkov povyšujem na pomyselný Svätý grál investičnej gramotnosti resp. Efekt poplatkov vs. zložené úročenie.

Taktiež som zostavil investičný kompas pre ETF, kde zohľadňujem čisto efekt poplatkov a neriešim ostatné faktory ako dizajn APPky, support, image, vzdelávanie a podobne.

 

Počiatočná investícia
Mesačne chcem investovať
Správcovský poplatok
%
Transakčný poplatok
%
Vstupný poplatok
%
Poplatok za výkonnosť
%
Očakávaný ročný výnos
%
Investičný horizont v rokoch
Pripisovanie úrokov a pravidelných poplatkov
VÝSLEDOK

Disclaimer: Výsledky sú len modelové situácie a odhady, skutočné sumy môžu byť vyššie alebo nižšie. Nemôžem predvídať veci, ktoré ovplyvnia tvoje rozhodnutie, ako napríklad pohyby na investičných trhoch.