Pasívne investovanie do ETF

Investovanie

Nastavme spoločne Tvoje investície. Sme presvedčení, že v jednoduchosti je krása. A preto ti na investovanie bude úplne postačovať jeden investičný nástroj. V našej ponuke nájdeš najlacnejší sprostredkovaný produkt vzhľadom na dopady poplatkov. #chcem investovať

Historická výkonnosť nami odporúčaného ETF fondu: +14.21% p.a. (10-ročný priemer)

Okrem štandardne nastaveného portfólia, vieme klientom ponúknuť aj dynamické technologické ETF, prípadne viac konzervatívne ETF, kde je investícia rozložená do akcií celosvetovo. #chcem investovať

ZALOŽENIE ÚČTU V EIC

Vhodné aj pre úplných začiatočníkov s investičným plánom už od 50 € mesačne
Poplatok 0% za správu portfólia počas celej doby investovania
  • Vyhotovenie rizikového profilu investora
  • Založenie EIC cieľového účtu č.2
  • Aktivácia EIC mobilnej aplikácie (získavate okamžitý prehľad o investíciách)
  • Peniaze vyplatené štandardne do 5-tich pracovných dní od podania žiadosti sprostredkovateľovi
  • Zostavenie individuálneho ETF portfólia
  • Možnosť konzultácie – kedykoľvek
  • Vstupný poplatok od 1% z cieľovej sumy / jednorázovo
  • Nulový výstupný poplatok

EIC - lacné, spoľahlivé, bezpečné, slovenské..

Lacné – jeden z najlacnejších investičných produktov na Slovenskom trhu. Pravidelný ročný poplatok je spravidla mnohonásobne drahší ako jednorázový poplatok. Na porovnanie môžeš použiť investičný kompas.

Spoľahlivé – EIC je renomovaná a  a na Slovenskom trhu etablovaná finančná inštitúcia. Dohľad nad EIC vykonáva Národná banka Slovenska, EIC je účastníkom Garančného fondu investícií. (Ochrana klientského majetku do výšky 50.000 EUR).

Bezpečné – agent s licenciou NBS je členom Finportal, jednej z najväčších sprostredkovateľských spoločností na Slovensku. (Klient musí aplikáciou potvrdiť všetky finančné operácie).

Príklad zostavenia ETF portfólia a prehľad poplatkov v EIC:

Poskytovateľ služby

EIC european investment centre (www.eic.eu)

Druh účtu

Cieľový účet č.2 

Sprostredkovateľ služby

Finportal, a.s. (www.finportal.sk)

Investovanie do ETF

 

iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR 

 Vstupný poplatok

 

1% z cieľovej sumy (jednorázová odmena agentovi za založenie účtu)

Transakčný poplatok

Poplatok za úschovu a správu

0.2% (poplatok za nákup/predaj pre EIC)

0.06% p.a. (EIC poplatok)

Manažérsky poplatok a poplatok za výkonnosť

 

0%

 Výstupný poplatok

 

0%

***Cieľovú sumu z ktorej sa vypočíta vstupný poplatok si určuje klient sám, pričom sa jedná o poslané prostriedky a nie! o hodnotu účtu.***

***Zmena podmienok prípadne zmena sprostredkovateľa pri existujúcom EIC účte je možná v každej fáze investičného horizontu. ***

***Variabilná výška investície. Posielať môžeš sumu akú len chceš, vyššiu, nižšiu alebo v daný mesiac nepošleš vôbec.*** 

***Investičný horizont si klient plánuje sám. Po dosiahnutí cieľovej sumy sa jednoducho cieľ navýši. ***

***Investovanie oslobodené od dane – po jednoročnom časovom teste neplatíš žiadne dane!***

***Investované peniaze nie sú nijako viazané a sú v každom momente dostupné.***

Vysvetlenie vstupného poplatku:
1% vstupný poplatok z cieľovej sumy za zriadenie účtu agentovi je jediný poplatok navyše v porovnaní s investovaním priamo u brokera. Je to odmena agentovi za riadenie účtu a jeho čas investovaný tejto aktivite, ktorú zaplatíš jednorázovo. Následne ŽIADNE ODMENY agentovi, lebo si ich proste nezaslúži.
Príklad: Horizont 20 rokov, príspevok 200 EUR mesačne = suma vkladov (cieľová suma) 48.000 EUR. Na jednorázovom 1% vstupnom poplatku zaplatíš 480 EUR.

Vysvetlenie transakčného poplatku:
Jedine koho po nastavení účtu ešte platíš je EIC, ktoré si berie férových 0.2% za transakciu.
Príklad: Z každých investovaných 1.000€ zaplatíš jednorázovo poplatok 2€.

To je všetko, žiadne ročné poplatky za správu, ktoré mimochodom do značnej miery ruinujú Tvoj zisk, a to až tak, že sa míľovými krokmi vzďaľuješ od pasívneho investovania.
Pokiaľ už EIC účet máš, skontroluj si akým číslom začína Tvoj účet. Pokiaľ je to 2- môžeš si gratulovať, Tvoj agent je férový človek, zobral si províziu za zriadenie účtu a ďalej sa neodmeňuje za pasivitu. Pokiaľ, ale Tvoj účet začína napr. 6- alebo 7- mal by si spozornieť a rozmyslieť si, či ti daný servis stojí zato.

Dopad ročnej managerial fees vysvetľujem na obrázku nižšie. Investovaných 10.000€,  priemerný ročný výnos 5% po dobu 30 rokov. Spodná krivka, managerial fees 1.5% horná 0.2%. Konečná suma sa odlišuje o 30%.

infographic explaining the effect of ETF fees

Pre porovnanie managerial fees Partners Investments či FINAX začínajú niekde  na 1%p.a. a viac. Navyše Partners si ešte navyše nárokuje odmenu 10% za výkonnosť. Či je to výhodné, uváž sám.

V prípade, ak sa Ti tieto férové podmienky a moje portfólio páčia a chcel by si  začať investovať alebo pokračovať ďalej v investovaní za takýchto podmienok, možeš ma kontaktovať.  #chcem investovať

Disclaimer: Investovanie zahŕňa určité riziko, minulé zisky nezaručujú budúce zisky.