You are currently viewing Efekt poplatkov vs. zložené úročenie (Dôležité vedieť!!!)

Efekt poplatkov vs. zložené úročenie (Dôležité vedieť!!!)

Čomu veľa investorov nevenuje dostatočnú pozornosť?

Keď sa malých detí vo veku približne 5 rokov opýtame na protiklady, väčšinou nám bez problémov odpovedia. Deň – Noc, Dobro – Zlo, Malý – Veľký. Skúste sa však opýtať deviataka, čo je zložené úročenie a aký je jeho protiklad. Pokiaľ bude mať dostatočné vedomosti a už v tomto veku vysvetlí význam zloženého úročenia, môžeme mu zablahoželať. A pokiaľ nebodaj odpovie, že protikladom je práve efekt poplatkov, stojí pred vami pravdepodobne veľmi šikovný a v budúcnosti úspešný človek. Keďže tu by asi s veľkou pravdepodobnosťou odpovedať nevedela veľká väčšina dospelej populácie. 

V dnešnej dobe si chce každý odkrojiť kúsok z koláča, a keďže ETF naberá na popularite, vyrojili sa rôzne produkty, ktoré sľubujú 8 div sveta, to je zložené úročenie za smiešny poplatok napríklad 1 percento ročne (p.a). Keď následne niekomu poviem, že poplatok nad 1% p.a. zhltne v dlhodobom merítku 25%-50% z celkovej možnej hodnoty investície, iba neveriacky na mňa pozerajú a žiadajú dôkaz. 

Poďme nato

Rozoberme si dva scenáre. Počiatočná investícia 20.000 EUR, mesačne chceš prispievať 200 EUR po dobu 25 rokov a máš manažérsky poplatok 1% p.a. V oboch scenároch budem používať na výpočet investičnú kalkulačku s poplatkami , ktorú môžeš nájsť TU.

  • Predstavme si extrémny prípad. Očakávaný ročný výnos je celých 25 rokov 0%. Predpokladáš, že sa ti invesícia aspoň vráti (odhliadnuc od vplyvu inflácie).

Manažérsky poplatok 1% p.a. ťa za celé obdobie bude stáť 11.363 EUR a na konci ti ostane 68.637 EUR. Hoci sa trh ani nepohol prišiel si o slušný balík peňazí! Ako je to možné? No možné je to tak, že tento zdanlivo nízky poplatok je nikdy sa nekončiaca nabaľujúca sa snehová guľa. Prvý rok 16 EUR, druhý rok je to už 45 EUR atď. atď. Tento poplatok v plnej výške prináleží správcovi (agentovi) tvojho portfólia.

  • Druhý príklad je realistickejší. Očakávaný ročný výnos je celých 25 rokov 10%.

Očakávaš, že sa ti investícia pekne zhodnotila (odhliadnuc od vplyvu inflácie). Manažérsky poplatok 1% p.a. ťa za celé obdobie bude stáť 94.643 EUR a na konci ti ostane 414.074 EUR. Keďže si investoval dokopy 80.000 EUR si spokojný – zložené úročenie zafungovalo. Ale počkaj, nebolo by krajšie mať niečo bližšie k 508.717 EUR? Samozrejme, že bolo a nie je to také ťažké dosiahnuť.

Prečo je rozdiel medzi sumou, ktorú si vypýta agent v prvom prípade a sumou o ktorú reálne prídeme pri pozitívnom vývoji trhov v druhom prípade úctihodných 83.000 EUR?

Jednoduché. Tak, ako ti vďaka zloženému úročeniu každé jedno investované euro v priebehu 25 rokov pri pomyselnom ročnom výnose 10% zarobí eur jedenásť a ty máš dokopy eur dvanásť, platí to aj opačne. Každé jedno euro minuté na poplatkoch Ti nič nezarobí a ty si pripisuješ stratu nie jedného eura ale rovno dvanástich eur pri horizonte 25 rokov, vďaka efektu poplatkov. Efekt nabaľujúcej sa snehovej gule hrá v tvoj prospech iba ak si zainvestovaný. 

Preto rada na záver. Stratégiu si urči už na žačiatku a drž sa jej. Investuj pravidelne a žačni čo najskôj. A čo je možno najdôležitejšie – nepodcenuj efekt poplatkov a  drž ich na minime. 

Skvelé video na túto tému poskytol aj Juraj Karpiš (00:41:18 – 00:43:15).

My nie sme kravaťáci – po nastavení portfólia investuješ pasívne, bez zbytočných poplatkov

Dôvody, prečo investori podceňujú efekt poplatkov:
  • Už z matematiky základnej školy vieme, že 1% v stupnici od 0% po 100% predsa nemôže byť veľa. Pri investovaní toto tvrdenie neplatí!
  • Tématike efekt poplatkov pri uzatváraní zmlúv sa venuje nepomerne menej pozornosti ako téme zložené úročenie. Pri tom majú rovnaký, len opačný efekt. 
  • Mnohí investori sa sústreďujú prevažne na prítomnosť. A začiatky nemusia znamenať vysoké poplatky, keďže hodnota väčšiny investičných účtov narastá pozvoľna, rovnako ako efekt poplatkov.
  • Mnohí investori sú si vedomí výšky poplatku, ale ignorujú respektíve si ho nedávajú do súvislosti s efektom poplatkov v horizonte mnohých rokov.
efekt poplatkov

Príklad, ako ti vie 1 Euro neminuté na poplatky zarobiť 11 EUR v priebehu 25 rokov