You are currently viewing Finančný poradca – alebo načo si dávať pri jeho výbere pozor

Finančný poradca – alebo načo si dávať pri jeho výbere pozor

Finančný poradca, podriadený finančný agent resp. finančný sprostredkovateľ… Hoci je medzi nimi zásadný rozdiel, bežní ľudia si tieto názvy bežne zamieňajú. Najčastejšie sa môžeš stretnúť s podriadeným finančným agentom, ktorých je takmer 17 tisíc. Na čo sa zamerať, aké klásť otázky, čo si preveriť.

Licencia od Národnej Banky Slovenska – každý finančný sprostredkovateľ ju musí mať

Tvoja prvá zastávka, by mala byť webová stránka NBS, sekcia „Register finančných agentov a finančných poradcov“ https://regfap.nbs.sk/search.php. Každý finančný agent ma pridelené unikátne identifikačné čislo, podľa ktorého si vieš dohľadať užitočné informácie a overiť spôsobilosť na vykonávanie jeho činnosti. Pýtajte sa na toto číslo, ktoré vám na vyžiadanie dá každý seriózny agent k dispozícii. Poskytne Ti užitočné informácie ako sídlo firmy, pod akú sprostredkovateľskú firmu partí a jeho IČO. Pomocou IČO si vieš následne na https://finstat.sk/ spoločnosť preveriť na prípadné dlhy a nedoplatky , pohľadávky štátu, prípadne konkurz.

Finančný poradca - NBS
Zdroj: NBS

Dobré referencie finančného sprostredkovateľa a história napovedajú veľa, ale neprezradia všetko

Dobrá káva, ústretové správanie, milý úsmev, dobré referencie a história….  Jedná sa o dôležité aspekty pri rozhodovaní, ale nemali by byť v žiadnom prípade rozhodujúce. Dobrý marketing a rozvinuté presvedčovacie schopnosti agenta môžu zmiasť aj  skúsených a zorientovaných ľudí. Nemôžte zabudnúť, že podpisom zmluvy vstupujete do obchodného vzťahu a čím lepšie podmienky si vyjednáte, tým lepšie pre Vás. Tu platí pravidlo, že nie každý zvučný produkt je pre vás aj ten správny. Často krát sú práve tie najviacej presadzované produkty najdrahšie, lebo z nich plynú najväčšie provízie.

Zdroj: Dennik E

Pozor na prehnané success stories 

  • Najlepšia adresa v meste
  • Prenajaté celé poschodia v novom biznis centre
  • Luxusné autá
  • Luxusné hodinky
  • Výnosy 20-300% p.a. ročne 

Niekedy je menej viac. To platí aj pri výbere agenta. Pokiaľ sa agent prezentuje drahým autom, oblečením, celou štruktúrou podriadených verte mi, že toto všetko je, resp. bude financované aj z vašich budúcich vkladov. Agent by mal byť dôverihodný a seriózny, ale v žiadnom prípade by sa nemal prezentovať okázalo. 

Zdroj: Dennik E
Zdroj: Dennik E

Preverenie sprostredkovaného subjektu a výšky poplatkov ponúkaného produktu 

To najdôležitejšie nakoniec. Ak ti sprostredkovateľ ponúkne produkt, pýtaj sa na poplatky. A nie len na jeden poplatok, na všetky poplatky. Jednorázové, pravideľné, výkonnostné. Zároveň by Ťa mal zaujímať aj dopad poplatkov na Tvoje peniaze v dlhodobom horizonte. Povedzme 10-20-30 rokov. Na tento účel Ti najlepšie poslúži naša investičná kalkulačka. Môže sa Ti to totiž stať, že Ti agent odporučí produkt s tvrdením, že je napríklad o 40% lacnejší ako podielové fondy. Pri dôkladnej analýze ale prídeš nato, že porovnáva drahý produkt s extrémne predraženým produktom, a preto tie pekné čísla. Pred finálnym podpisom zmluvy by Ti mali byť všetky poplatky transparentne vysvetlené, pochopené a mali by sa zhodovať so znením zmluvy.

Odporúčame si ďalej všetky subjekty preveriť na stránke NBS https://subjekty.nbs.sk/ a zároveň pri investičných subjektoch na stránke garančného fondu https://www.garancnyfond.sk/zoznam-subjektov .