You are currently viewing MSCI World – svetová diverzifikácia do 23 rozvinutých krajín

MSCI World – svetová diverzifikácia do 23 rozvinutých krajín

MSCI World je popredným hráčom v globálnom investičnom prostredí a ponúka investorom diverzifikované portfólio na rozvinutých trhoch. Svetový index, na ktorom je založené ETF, bol spustený v roku 1969 spoločnosťou Morgan Stanley Capital International (MSCI). Samotné ETF vzniklo oveľa neskôr a znamenalo významný míľnik vo vývoji pasívnych investičných stratégií.

Začiatok a rast

MSCI World Index bol vytvorený s cieľom poskytnúť komplexný benchmark pre globálne akciové trhy, ktorý zahŕňa veľké a stredné akcie v 23 rozvinutých krajinách. Index pokrýva približne 85 % voľnej trhovej kapitalizácie v každej krajine, čo z neho robí spoľahlivé meradlo výkonnosti globálneho trhu. Prvý MSCI World ETF bol predstavený spoločnosťou iShares v roku 1996 pod symbolom „URTH“. Toto ETF umožnilo investorom získať expozíciu voči širokej škále medzinárodných akcií pomocou jedinej investície, čím sa zjednodušila globálna diverzifikácia. My v pasivneinvestovanie.sk investujeme pomocou platformy EIC do iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR.

Výkon a zisky

V priebehu desaťročí MSCI World preukázal silný rast, ktorý odrážal celkovú vzostupnú trajektóriu globálnych akciových trhov. Historicky dosahoval ETF priemerný ročný výnos okolo 7-8%, aj keď toto číslo môže kolísať v závislosti od trhových podmienok. Počas býčích období, ako bol technický boom koncom 90. rokov a zotavenie po finančnej kríze po roku 2008, zaznamenal ETF svet značné zisky. Naopak, čelila aj poklesom počas korekcií a recesie na trhu, najmä počas prepadu internetových obchodov na začiatku 21. storočia a globálnej finančnej krízy v rokoch 2008 – 2009.

Pre ilustráciu, od roku 2009 do roku 2021 MSCI World ETF priniesol kumulatívny výnos približne 290 %, čo predstavuje potenciál pre výrazné dlhodobé zisky. Toto obdobie zahŕňalo niekoľko rokov dvojciferných výnosov, ktoré boli okrem iného poháňané silnými výkonmi v technologickom a zdravotníckom sektore.

Source: Amundi Factsheet

Zaujímavosti

Sektorová diverzifikácia: MSCI World ETF poskytuje expozíciu rôznym sektorom, pričom najväčšiu časť zvyčajne tvoria technológie, zdravotníctvo a financie. Táto diverzifikácia pomáha zmierniť riziká spojené s poklesmi špecifickými pre daný sektor.

Regionálna expozícia: Aj keď zahŕňa akcie z 23 rozvinutých krajín, ETF má veľkú váhu voči Spojeným štátom, ktoré často tvoria viac ako 60 % jeho celkových držieb. To odráža dominanciu amerických spoločností na globálnom trhu. Pre takzvaný overlapping (prekrývanie) my v pasivneinvestovanie.sk neoporúčame kombinácie ETF v portfóliu. V zásade podľa rizikového profilu odporúčame MSCI World skôr „konzervatívnemu“ akciovému investorovi. 

 

Udržateľné investície: Index MSCI World a jeho zodpovedajúce ETF čoraz viac začleňujú environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG). Tento posun je v súlade s rastúcim dopytom po udržateľnom a sociálne zodpovednom investovaní.

Vtipný fakt

Investovanie na globálnych trhoch môže niekedy viesť k zábavným kultúrnym „nešťastiam“. Napríklad došlo k známemu incidentu, keď investor, ktorý mal v úmysle diverzifikovať na ázijských indexových trhoch, omylom kúpil akcie podobne pomenovanej spoločnosti, ktorá sa ukázala ako malý obchod s rezancami v Japonsku. Tento omyl slúži ako vtipná pripomienka dôležitosti due diligence, hĺbkovej previerky produktu pred tým, ako niečo nakúpite. Pokiaľ nie si fanatický milovník japonských rezancov s investovaním ti radi poradíme. 🙂

Záver

MSCI World ETF predstavuje významný nástroj pre investorov, ktorí hľadajú široké pôsobenie na rozvinutých trhoch. Jeho história odráža dynamickú povahu globálnych akcií a dôležitosť diverzifikácie pri riadení investičných rizík. Vďaka svojim konzistentným ziskom a strategickému sektoru a regionálnej distribúcii je MSCI World ETF aj naďalej základným kameňom mnohých investičných portfólií. Je dôležité vedieť, že indexové fondy v druhom pilieri na Slovensku kopírujú práve MSCI World. A preto správny výber dôchodkového fondu v druhom pilieri môže výrazne ovplyvniť stav tvojho účtu pred odchodom do dôchodku a tým aj výšku tvojho dôchodku z druhého piliera. A ako zdôrazňuje náš vtipný fakt, orientácia vo svete investícií a financií si vyžaduje opatrnosť aj zmysel pre humor.

Pridaj komentár