You are currently viewing Recenzia EIC platformy

Recenzia EIC platformy

V dnešnej dobe na Teba z každej strany skáče investičná príležitosť so zaujímavým zhodnotením. Rozhodol som sa preto napísať recenziu na produkt, ktorý pri sprostredkovaní investovania využívame my. European Investment Centre, o.c.p., a.s. skrátene jednoducho EIC, je slovenský obchodník s cennými papiermi, resp. investičná platforma.

Pár slovami zhrniem, prečo je EIC podľa nás ten najlepší produkt na našom trhu. Z nášho pohľadu je vhodný pre každého investora, keďže EIC poskytuje celú škálu investičných možností, či sú to podielové fondy, dlhopisy, či ETF fondy, na ktoré ho využívame aj my.

1.   Bezpečnosť

EIC je pod dohľadom NBS, jedná sa teda o plne regulovaný subjekt na našom trhu. EIC funguje od roku 2009, takže má za sebou už vyše 14 ročnú históriu. Rovnako je účastníkom Garančného fondu investícií, ktorý je aktuálne vo výške 50.000 €. Kryje kompenzáciu v prípade, ak sa klientsky majetok stane nedostupným (nedostupnosť vyhlasuje NBS alebo príslušný súd SR). Viac o Garančnom fonde sa dočítate na ich webe.

2.   Ako to funguje

Keďže EIC nemá vlastnú internú sieť obchodníkov, využíva na to externú sieť sprostredkovateľov. EIC je možné založiť len cez licencovaného finančného agenta, ktorý má spravené skúšky z Kapitálového trhu v NBS. Klient si teda nevie založiť účet sám, je k tomu vždy potrebný fin. sprostredkovateľ. Toto môže niekto považovať za negatívum, no ja v tom vidím pozitívum. EIC je smerované hlavne k bežnému retailovému klientovi, skúsený investor si investuje sám cez brokera. Tým pádom je dobré, že bežný človek má pri sebe experta, ktorý sa investovaniu venuje a môže v prípade potreby poradiť a ochrániť investora pred zbrklým jednaním. Všetky zmeny sa vykonávajú cez sprostredkovateľa, ktorý zmenu nastaví a klient ju z klientskeho prostredia potvrdí. Všetko to vie robiť aj sám klient bez sprostredkovateľa, no je to byrokraticky náročná činnosť. Ak by sprostredkovateľ ukončil svoju činnosť, nemusíš mať obavy. Poskytovateľ služby napr. Finportal Ti pridelí sprostredkovateľa nového, prípadne si Ty vyberieš svojho nového preferovaného sprostredkovateľa. Takže problém s výberom peňazí nikdy nenastane. 

EIC zároveň poskytuje webovú stránku, kde si vieš pohodlne a prehľadne dohľadať všetky potrebné informácie o svojich fondoch.

3.   Jednoduchosť

EIC je veľmi pohodlná platforma, čím spĺňa jednoduchosť, ktorá je potrebná pri plne pasívnom investovaní. V dnešnej uponáhľanej dobe stačí nastaviť v banke trvalý príkaz, čím pravidelne pošlete peniaze do EIC na ich zberný účet vedený v Citibank Europe plc. a o zvyšok sa postará platforma. Jednoduché, však? Takto zaručíte, že budete pravidelne nakupovať vaše portfólio a priemerovať tak nákupnú cenu. Tým sa dostane želaný efekt, ktorý voláme „DCA“ – dollar cost averaging a o zvyšok sa postará zložené úročenie – ôsmy div sveta. Ak náhodou trh poklesne a ty budeš chcieť mimoriadne doinvestovať, tak jednoducho pošleš navýšenú sumu a nikomu to nemusíš oznamovať, systém to jednoducho spracuje.

4.   Poplatky

Výhodnosť EIC spočíva v nastavení poplatkov a výbere účtu. Investovať môžeš na viacerých účtoch, spolu ich je 7 (ktorý máš zistíš tak, že si pozrieš akým číslom začína tvoje číslo účtu resp. var. symbol). Popis jednotlivých účtov si vieš prečítať na webe EIC
TU, my sa zameriame najmä na tie účty, ktoré sú na našom trhu najpopulárnejšie. Konkrétne sa jedná o číslo 6 – manažovaný cieľový účet a 2 – cieľový účet.

Rozdelenie EIC poplatkov (aktuálne cenníky sú vždy dostupné na webe EIC v sekcii dokumenty:

  • Vstupný poplatok – platí sa z cieľovej sumy, čo je súčet vkladov za obdobie, príklad výpočtu je 100 € na 30 rokov investovania – 100 x 12 x 30 = 36.000 €. Vstupný poplatok môže byť od 0 % do 5 % z cieľovej sumy a platí sa naraz na začiatku investície alebo môže byť rozdelený mesačne – je to provízia pre sprostredkovateľa
  • Transakčný poplatok – pri investovaní do ETF je to 0.2% za nákup/predaj, čiže z tej 100 € investície je to 0.2 € – poplatok si účtuje EIC za podstúpenie pokynu nákup/predaj
  • Úschova a správa – tento poplatok sa účtuje z objemu účtu, môže byť od 0.05 % až 0.2 % + DPH p.a. – výška závisí od toho, koľko má SFA (Finportal, Prosight, Fingo…) celkovo pod správou, my spolupracujeme s Finportal-om, tam je to 0.05% + DPH p.a. – poplatok si účtuje EIC
  • Manažérsky poplatok – tento poplatok môže byť od 0 % až po 2.5% p.a. z objemu účtu, ide o správcovský poplatok, ktorý nastavuje sprostredkovateľ ako odplatu za „správu“ portfólia a starostlivosť
  • Menová konverzia – EIC si účtuje poplatok vo forme prirážky k stredovému kurzu, od 0.2 % až po 1.2 % pri konverzii EUR/USD.
  • Výstupný poplatok – poplatok môže nastaviť sprostredkovateľ pri odpredaji podielov
  • Výkonnostný poplatok – môže byť účtovaný ako nastavené % zo zisku, ak portfólio zarobí nad konkrétny benchmark, zväčša je to 10%, ale tento poplatok nie je až tak častý

     Typy účtov

  • Manažovaný cieľový účet (6) – s týmto sa stretneme najčastejšie a poskytuje možnosť investovať či do podielových fondov alebo ETF. Nenechajte sa však odradiť, ak vám nejaký sprostredkovateľ bude hovoriť, že podielové fondy patria na 2kový účet a ETF patria na 6kový účet, z pohľadu možností výberu fondov si sú všetky účty rovné. Tento účet so sebou prináša všetky hore spomenuté poplatky, preto sa môže jednať o drahý investičný produkt pokiaľ investujete do ETF.
  • Cieľový účet (2) – cieľový účet sa kedysi používal na nákup podielových fondov, no má rovnaké možnosti ako manažovaný účet, len obsahuje menej poplatkov. V cieľovom účte sa účtuje len vstupný poplatok z cieľovej sumy a transakčný poplatok, v prípade ak sa nakupujú USD fondy, tak samozrejme je prítomný aj prirážka k stredovému kurzu. A to je všetko. Práve pre toto je najvhodnejší na pravidelné investovanie do ETF práve cieľový účet č. 2 a práve ten zakladáme my.

Efekt poplatkov a samotnú zapoplatkovanosť tvojho nastavenia zmluvy si môžeš vyrátať na našej investičnej  kalkulačke, ktorá počíta efekt poplatkov a povie ti, ako na tom si.

5.  Platforma + aplikácia

Je vidieť, že EIC si nezakladá na kráse, ale na funkčnosti. Drží sa hesla, načo meniť niečo, čo funguje. Možno preto ich web vyzerá rovnako, ako vyzeral v roku 2014, kedy prebehol ich posledný redizajn. Toto môže odradiť kde koho, no na výslednej funkčnosti to neuberá. Najčastejšie sa budeš pozerať na svoje portfólio cez mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná rovnako na Google Play (Android) ako aj na App store (iOS). EIC na cieľových účtoch investuje 2x do mesiaca, je to vždy po 1. a po 15. dni v mesiaci, kedy býva najčastejšie príplatok za menovú konverziu ten najmenší (0.2 %).

EIC aplikácia

Ak ťa zaujala možnosť investovania do ETF cez EIC, neváhaj nás kontaktovať, mile radi ti pomôžeme a poradíme TU.