You are currently viewing Pasívny príjem – fakt alebo fikcia?

Pasívny príjem – fakt alebo fikcia?

„Chceli by ste dnes zarobiť 1000 dolárov a zajtra ďalších 1000 dolárov až do konca svojho života? “         (Zdroj: reklama na YouTube)

Keďže sa toho veľa povedalo a popísalo o pasívnom príjme, dokonca YouTube algoritmus mi podsúva tento typ reklamy so železnou pravdepodobnosťou,  rozhodol som sa k tejto téme napísať mojich 50 centov.

Najskôr si poďme povedať, čo pasívny príjem vlastne je. Wikipédia hovorí:

“Výraz pasívny príjem sa primárne používa ako nejasne definované skôr hovorové označenie pre príjem dosahovaný (spravidla pravidelne) s malým alebo nulovým úsilím (alebo len s nejakým úsilím úplne na začiatku plynutia príjmu), resp. dosahovaný bez aktívnej práce.”

Ehm, už popis na Wiki znie viac než rozpačito. Nejasne definované, hovorové..

Poďme sa teda pozrieť na prípady, ktoré sa najviac podobajú na pasívny príjem.

Príjem zo samostatne zárobkovej činnosti

Pokiaľ má niekto skvelý nápad a pevnú vôľu po čase sa môže dostať do štádia, kedy jeho firma a podnikanie generuje nadpriemerný zisk a väčšina úloh je delegovaná na podriadených. Teoreticky by takéto nastavenie mohlo fungovať, ALE v reálnom živote je málo pravdepodobné, že takýto pasívny príjem by mohol spoľahlivo a dlhodobo generovať dostatočné výnosy, bez aktívneho riadenia.

Príjem z prenájmu 

Príjem z prenájmu sa najviac približuje definícii pasívneho príjmu. Podpíšete zmluvu na prenájom auta alebo nehnuteľnosti, ktorý následne generuje pravidelný zisk. ALE pasívny príjem je to len do chvíle, kým máme platiacich nájomníkov, kým nedôjde k prvému problému so susedmi, k zmene nájomníkov, maľovaniu bytu alebo schôdzy vlastníkov bytov, kde sa treba na niečom dohodnúť. Pokojný pasívny príjem sa môže celkom ľahko zmeniť na aktívne manažovanú činnosť. 

Príjem z dividendy

Ďalšia z možností pripomínajúca pasívny príjem je príjem z dividend. Pri optimistickom scenári vyplácania 5% ročne by sme potrebovali investovať pol milióna EUR, aby  dividendy pokryli mesačné výdavky na úrovni približne 2000 EUR. Znie to lákavo, ALE spomínané zisky a ich vyplácanie nie sú nijako garantované a v prípade krízy alebo zlého výberu spoločnosti môže nastať pri vyplácaní problém. Nehovoriac o tom, že kumulácia pol milióna EUR nemusí byť vôbec  jednoduchá záležitosť. Následne je nutné tieto zisky zdaňovať.

Príjem z dávok vyplácaných štátom

Dávka v nezamestnanosti, starobný dôchodok, príspevok na dieťa a iné formy podpory zo strany štátu by sa dali tiež pokladať za istú formu pasívneho príjmu. Otázne je, či tieto príjmy v našom regióne dôstojne pokrývajú životné náklady. Na Slovensku určite nie. 

Na záver

Tak, ako rozpačito vyznieva definícia pasívneho príjmu na wikipédii, tak isto rozpačito vyznieva jeho spoľahlivosť ako zdroj pravidelného a stabilného príjmu.Pasívny príjem je fajn vec, ideálne pokiaľ sú zdroje týchto príjmov diverzifikované. Verte mi, nie je nič finančne príjemnejšie, ako keď vám na účte pravidelne pristanú peniaze, ktoré zarobili iné peniaze alebo ľudia. Osobne si myslím, že každý pasívny príjem sa v istom štádiu mení na príjem aktívne spravovaný a jeho miesto vidím ako doplnok k primárnej zárobkovej činnosti.

Najistejšia cesta k aspoň čiastočnému pasívnemu príjmu je dlhodobá kumulácia majetku a jeho zhodnocovanie. Napríklad pomocou EIC.

Pokiaľ ti niekto sľubuje pasívny príjem od zajtra až navždy je najvyšší čas zvýšiť svoju ostražitosť.