You are currently viewing Svätý grál investičnej gramotnosti – na toto si musíš dať pozor

Svätý grál investičnej gramotnosti – na toto si musíš dať pozor

„Na tom svete nie je nič istého – len smrť a platenie daní.“

                                            —  Benjamin Franklin

Že sa vyhneš prvej časti tvrdenia pána Franklina ti sľúbiť nemôžem 🙂 . O optimalizáciu tvrdenia z druhej časti citátu sa pokúsim v nasledujúcom blogu.

Investovanie do akcií sa príchodom moderných aplikácií stalo záležitosťou 10tich klikov myšky. Aktuálna ponuka bankových, finančných a poistných produktov je však taká široká, že nie je jednoduché mať v tejto oblasti dostatočný prehľad a jednoznačne vyhodnotiť výhodnosť prípadne nevýhodnosť istého produktu.

Treba povedať, že posledná dekáda bola pre investora splnený sen. Kvantitatívne uvoľňovanie, výrazný ekonomický rast a nízke úrokové sadzby vytvorili ideálne podhubie a predpoklad pre rast akciových trhov. Napríklad S&P500 ukončil rok 2021 v pluse v objeme 28.7% vrátane dividend. Pri takomto nevídanom raste si bežný pasívny investor ani nevšimne nejaké poplatky. Veď bol predsa výrazne v pluse, tak načo riešiť nejaké “drobné”? Čo ale nastane, ak budú nasledovať menej úspešné roky a jediný, ktorému ostane pasívny príjem bude tvoj poradca, prípadne inštitúcia v ktorej máš zainvestované? Ako už asi tušíš alfou a omegou, a teda pomyselným svätým grálom investičnej gramotnosti je pochopenie dopadu poplatkov na investíciu. Poďme sa teda pozrieť na  paletu poplatkov, a že  je naozaj pestrá sa presvedčiš sám.

Poplatky daňového a odvodového charakteru – Zdaňovanie výnosov z podielových fondov a ETF fondov nie je dnes rovnaké. Kým pri ETF sa dá jednoducho vyhnúť plateniu daní ročným časovým testom, pri podielových fondoch musíš zaplatiť 19-percentnú zrážkovú daň (pri fondoch predávaných na Slovensku), alebo výnosy zahrnúť do daňového základu v ročnom daňovom priznaní (pri zahraničných fondoch). A to je podstatný rozdiel, či ti na účet pri pomyselnom zisku 100.000€ pípne rovných 100.000€ alebo 81.000€. Preto je mojím jednoznačným odporúčaním investovanie do ETF.

Poplatky správcovského charakteru – tieto poplatky zahŕňajú poplatky jednorázové a poplatky pravidelné. Ktoré sú pre našu investíciu oveľa nebezpečnejšie? Poďme si to rozanalyzovať na príklade 30 ročného investičného horizontu s priemerným zhodnotením 6% p.a.

  • K poplatkom jednorázovým patrí vstupný a výstupný poplatok. 

Jednorázový poplatok 1% z cieľovej sumy má dopad približne 0.1% p.a. Z celkovej investície „ukrojí“ 1.9%.

  • K poplatkom pravidelným patria najčastejšie poplatok za správu portfólia (manažérsky poplatok), poplatok za spracovanie platby (transakčný poplatok), poplatok za výkonnosť. 

Pravidelný správcovský poplatok 1.2% p.a. nám z celkovej investície „ukrojí“ 20.1%.

A prečo je „efekt jedného percenta“ taký zdrvujúci? Lebo jednoducho každé investované Euro zarobí za 30 rokov 5 Eur. A každé Euro minuté na poplatky už nikdy nič pre teba nezarobí. Nejedná sa teda o čisto poplatky, ale o EFEKT POPLATKOV.

Pri investovaní je úplne nevyhnutné sa o týchto poplatkoch informovať a porozumieť im. Zároveň si vytvoriť modelové situácie a reálne vyhodnotiť, aký dopad budú mať poplatky na investíciu pre nami zvolený časový horizont. Najlepší pomocník na tento účel je investičná kalkulačka, ktorú nájdeš TU

Moja rada na záver? Ako  investor sa nezaujímaj v prvom rade o hypotetické budúce zhodnotenie investície lebo to sa môže zmeniť a vo väčšine prípadov nie je garantované. Naopak dohodnuté poplatky ťa neminú so 100% istotou, a preto prvá otázka každého investora by mala byť: “Koľko ma to bude stáť?”