You are currently viewing Investovanie na dôchodok (2. pilier)

Investovanie na dôchodok (2. pilier)

Prečo mať 2. pilier a aká je jeho podobnosť s pasívnym investovaním?

V našich blogoch sa zaoberáme investovaním. 2. pilier je tiež forma investovania. Veľa budúcich dôchodcov jeho zmysel podceňuje resp. nevenuje dostatočnú pozornosť jeho správnemu nastaveniu v mladom veku (indexové fondy). Pri tom sme presvedčení, že pri správnom nastavení má zmysel a do značnej miery môže ovplyvniť kvalitu života tvojich dôchodkových rokov.

Zrodenie 2. piliera 

Bude to takmer 12 rokov od kedy boli zavedené indexové fondy v rámci 2. piliera. Nejdeme sa tu teraz baviť (a nadávať) o tom, ako R. Fico 2 roky na to presunul sporiteľov do dlhopisových fondov. Tí sa následne nepodieľali na skvelom ekonomickom raste indexových fondov. Inými slovami, už v roku 2012 sme mohli pomocou 2. piliera investovať do ETF, ktoré kopírujú MSCI World index tak, ako je tomu aj teraz. Indexové fondy sa nijakým závratným spôsobom nezmenili od ich založenia. Samozrejme, po poslednej reforme „zlacneli“. Keď sa na to pozrieme cez čísla, hýbeme sa od vzniku niekde medzi 9-10 % p.a. čo môžeme považovať za dosť solídne zhodnocovanie majetku. Viete, čo sa skrýva za úspechom tejto výkonnosti? Žiadne špekulácie, žiadne zmeny v portfóliu, žiadne časovanie trhu, žiadne skákanie z produktu do produktu, žiadne prevratné novinky. Jeden produkt, jedno portfólio, jedno indexové ETF, pravidelne odchádzajúce platby a nemožnosť odpredať a vybrať peniaze. Prototyp jednoduchého pasívneho investovania.

Viacej štatistík, grafov a porovnaní nájdeš na stránke NBS TU.

Príklad to života, a čo ukázala 12 ročná prax

Na výpočte si vieme ukázať, že ak si Jožko (vek 20 rokov) založil v roku 2012 indexový fond. Začal „investovať“ cez 2. pilier, jeho priemerná hrubá mzda po celých 12 rokov do teraz bola 1400 € a odvod do 2. piliera bol v priemere 5% z hrubej mzdy zistíme:

Jožko po 12 rokoch už ako 32 ročný, má vo svojom 2. pilieri skoro 19.000 €. Pri tom vlastné odvedené zdroje tvoria 10.080  €. Jedna krásna vec je, že do dôchodku mu ostáva ešte približne 30 rokov. Čo sa stane, ak nám MSCI World bude naďalej dávať 9-10% ročne a Jožkov príjem stúpol na 1750 € v hrubom a odvod do 2. piliera ostane počas celých 30 rokoch na 4%? Inými slovami, Jožko bude naďalej investovať 70 € mesačne do 2. piliera.  Zároveň platí, že ho to nestojí ani Euro mesačne, lebo  všetky investované peniaze idú z odvodov. Ak by to tak nebolo, tieto peniaze by skončili v sociálnej poisťovni.

Šťastný koniec

Výsledkom investovania 70 € mesačne v 2. pilieri počas horizontu 42 rokov môže byť, že Jožko pôjde do dôchodku s vyše 450.000 €. To je pri metóde 4% (každý rok sa odpredajú 4% z portfólia) 1.500€ mesačne*, + samozrejme štátny dôchodok… ak nejaký bude, ale o tom môžeme len polemizovať. Je to modelový príklad, treba si uvedomiť, že výsledná hodnota môže byť nižšia, ale pre tých, ktorí zarábajú viac aj vyššia. Jožko vydržal do dôchodku, pasívne investoval a na konci sa môže radovať nie len on, ale aj jeho blízka rodina. Jožko bude mať aj v dôchodkovom veku vysokú kvalitu života. Navyše nasporený majetok  je súkromným vlastníctvom, prípadne spadá pod dedické konanie. 

*: 1500 € bude mať po 42 rokoch a 2% inflácii na dnešné pomery kúpnu silu približne 650 .

Pokiaľ ťa téma zaujala, a chceš si dať skontrolovať zmluvy prípadne začať investovať nájdeš nás TU.

Pridaj komentár